Riolering

Bermax rioleringswerken Antwerpen voor het plaatsen, aansluiten en de herstelling van een riolering. Naast aanleg en aansluiting op de riolering helpen wij u ook graag bij verstopping van uw afvoer.

Riolering aanleggen

Om onfrisse geurtjes of de verstopping van een afvoer te vermijden, moet de aanleg en het plaatsen van de afvoer op de riolering nauwkeurig uitgevoerd worden. Bermax respecteert bij zijn rioleringswerken alle vuistregels om een vlotte afvoer op de riolering te voorzien en problemen te vermijden. Al onze klanten in Antwerpen en omstreken kunnen dit bevestigen.

Richtlijnen

In Vlaanderen gelden een aantal richtlijnen of verplichtingen bij de lozing van regenwater en huishoudelijk afvalwater en het aansluiten op de riolering. De waterafvoer moet gescheiden gebeuren. Vlaanderen wil zo de weg wijzen naar een duurzame en rationelere omgang met water. Duurzaam betekent ook dat u de hoeveelheid afvalwater tot een minimum herleidt. (Meer info op Waterwegwijzer voor bouwen en verbouwen)

Benor gekeurde merken

Bermax gebruikt en installeert bij het herstellen of de aansluiting van een riolering afwatering- en rioleringsmaterialen die BENOR gekeurd zijn. Het BENOR-merk is een gedeponeerd kwaliteitslabel dat wordt beheerd door officiële instanties. Om deze productcertificatie te mogen hanteren, moeten de fabrikanten aan een aantal strikte technische eisen voldoen.

Wilt u rioleringswerken laten uitvoeren door een vakman?
Contacteer Bermax!

RioleringswerkenRioleringswerken laten uitvoeren

Rioleringswerken

Vlaanderen heeft richtlijnen voor het uitvoeren van rioleringswerken op een duurzame en rationele manier.